Projectes de vídeo

Diversos projectes de vídeo realizats com curtmetratges, telenotícies, correccions d'àudio/so i altres continguts diversos.